Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitosti

Ne všichni mají povinnost platit daň z příjmu prodeje nemovitosti, a kdo že takoví šťastlivci jsou? Jaké jsou výjimky a kdo ji platit nemusí?

Výpočet daně z příjmů

Z příjmu je třeba zaplatit daň. Základem daně podle kterého se počítá je dle § 10 zákona o dani z příjmu je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.

Pokud si to přeložíme znamená to na příkladu prodeje bytu za 2.500.000,– Kč, který jsme ale koupili za 2.200.000,– Kč, je daňový základ rozdílem těchto dvou částí a to 300.000,– Kč. Jestli že prodejní cena zahrnuje i provizi např. makléře – třeba 50.000,– je daňový základ už jen 250.000,– Kč, protože provizi makléře řadíme do výdajů (stejně jako např služby právníka či odhadce nemovitosti). Daň z příjmů bude v tomto případě 37.500,–.

A kdo je od daně osvobozen?

  1. Vlastnictví nemovitosti: pokud nemovitost vlastníte více než 5 let, jsme od daně z nemovitosti osvobozeni. Pětiletá lhůta má vlastní název časový-test.
    1. Bydliště v prodávané nemovitosti: bydlíme-li v nemovitosti, kterou prodáváme je lhůta časového testu ještě kratší a to 2 roky. Bydliště nemusí být, ale vždy trvalé a upravuje jeho znění zákon § 2 odst. 4 zákona o dani z příjmu.
    2. Převod práv k družstevnímu bytu: I v tomto případě se využívá časového testu. Povinnost platit daň z nemovitosti nemáme, pokud mezi nabytím členských práv družstevního bytu a jejich převodem na někoho dalšího přesahuje více než 5 let.
    3. Prodej nemovitosti z dědictví: Nemovitost, kterou jsme nabyli dědictvím a to od příbuzného v řadě přímé nebo manžela či manželky, se časový rámec krátí z 5 let na dobu, kterou zůstavitel (ten, po kom jste dědili) vlastnil předmětnou nemovitost. Příkladem může být nemovitost zděděná po rodičích, kteří ji vlastnili sice jen 4 roky, ale vy ji prodáváte až o rok později a nemusíte již daň z příjmu platit.
    4. Vlastní bytová potřeba: Dalším a zároveň posledním osvobozením od daně z příjmu při prodeji nemovitosti je situace, kdy peníze utržené z prodeje takové nemovitosti prokazatelně využijeme na uspokojení potřeby vlastního bytu. Tady je ale třeba dát si pozor, lhůta, kdy tyto peníze můžeme využít je maximálně jeden rok od prodeje nemovitosti. Prodáme-li byt a koupíme si za půl roku jiný, daň z nemovitosti platit nemusíme.