DRUŽSTEVNÍ BYTY

Lze financovat koupi družstevního bytu hypotékou?

Vybrané finanční ústavy umí profinancovat i koupi družstevního bytu. Nicméně v tomto případě je třeba tomuto ústavu dodat potvrzení od družstva, že do 12 měsíců dojde k převodu bytu do osobního vlastnictví.

Další možnost financování při koupi družstevního bytu může být „ručení jinou nemovitostí, která je v osobním vlastnictví“, jiný byt, dům, apod.

Platí se při převodu družstevního bytu daň z nabytí nemovitosti?

Jelikož se jedná o převod družstevních práv umožňující užívání konkrétního bytu a ne k převodu samotného bytu, tak daň z nabytí nemovitosti se neplatí.

Jaký je zásadní rozdíl mezi bytem v osobním vlastnictví a bytem družstevním?

Byt v osobním vlastnictví je v katastru nemovitostí zapsán na samostatném listu vlastnictví. Lze jim ručit pro účely banky…a díky tomuto je cena těchto bytů a cca 10–15% vyšší oproti bytům družstevním.

Byty družstevní jsou levnější než byty v osobním vlastnictví, samotný převod nepodléhá katastru nemovitostí, čímž se zkracuje samotná doba převodu a je oproštěn od placení daně z nabytí nemovitých věcí.

„… a vy pište, rád odpovím příště…“